۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

استقبال خوب از شاملو در افغانستان/ گفت‌و‌گو با یعقوب یسنا

گفت وگو و تدوین: هارون مجیدی

* این گفت وگو به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو صورت گرفته بود که در مجله «آنگاه» در تهران و در روزنامه «ماندگار» در کابل به نشر رسیده است. 

اشاره:
 یعقوب یسنا نامی است آشنا در حوزۀ شعر، داستان، پژوهش و نقد که در سال‌های پسین کارهای بی‌شماری در این بخش‌ها انجام داده و از او به عنوان یکی از پُر کارترین فرهنگیان افغانستان نام برده می‌شود.
آقای یسنا در گروه ادبیات فارسی دانشگاه کابل درس خوانده و چند سالی هم به عنوان مسوول گروه فارسی دانشگاه بیرونی در ولایت کاپیسا باقی مانده و به تازه‌گی به عنوان دانشجوی دکترا در یکی از دانشگاه‌های ایران پذیرفته شده است.
برای دانستن تأثیر کارهای احمد شاملو روی کارهای ادبی و فرهنگیان افغانستان، گفت‌و‌گوی با ایشان انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
جناب استاد یعقوب یسنا! در آغاز اگر از نخستین آشنایی خود با کارهای احمد شاملو بگویید و این که احمد شاملو برای شما چگونه شاعری است و یا به لفظ دیگر، به باور شما احمد شاملو چه جایگاهی در شعر معاصر فارسی دارد؟
پیش از این‌که دانشجو ادبیات در دانشگاه کابل شوم، با احمد شاملو و با شماری از شاعران ایرانی مانند نیما، فروغ، نادرپور، سهراب، اخوان و آشنایی پیدا کرده ‌بودم. این آشنایی‌ بیشتر ارتباط می‌گرفت به ‌خواندن کتاب «طلا در مس» رضا براهنی که یک جلدی بود، پوش (جلد) زرد پلاستیکی داشت. اگرچه آن موقع، به‌بحث‌های نخست کتاب که درباره چیستی شعر بود؛ چندان پی نمی‌بردم، اما حقیقت این است که ساختار فکری‌ام دربارۀ شناخت ادبیات با خواندن همان کتاب شکل گرفت و برای شناخت بعدی‌ام از ادبیات، ذهن‌ام را هدایت کرد و مسیر بخشید. اگرچه پیش از این، شاهنامه، گلستان، بوستان، لیلی و مجنون و را خوانده بودم، ذوق ادبی و علاقه به ادبیات داشتم. اما مرحلهِ عبور از ذوق و دست‌یافتن نسبی به شناخت به‌مثابه آگاهیِ جدی‌تر از شعر به خواندن طلا در مس ربط دارد.
حقیقت این است که از سال‌های دههِ سی و چهل به‌بعد شماری از شاعران ایرانی (منظور از شاعران و نویسنده‌گان معاصر است؛ سنتی و کلاسیک که مشترک است)، داستان‌نویسان و اندیشمندان ایرانی به‌نوعی در افغانستان زبان‌زد عام و خاص استند. کسانی‌در عرصهِ ادبیات، هنر و اندیشه اندکی فعال و علاقه‌مند باشند، شمار زیادی از شاعران و نویسنده‌گان ایرانی را می‌شناسند.
رهنورد زریاب، داستان‌نویس افغانستانی، بار بار می‌گوید که ما در افغانستان چنان علاقه‌مند شاعران و نویسندگان ایرانی استیم که حتا می‌دانیم که شماره یخن و شماره کفش شان چند است. اما در ایران چندان علاقه وجود ندارد که شاعران و نویسنده‌گان ما و کارهای ما را بشناسند. این سخن رهنورد زریاب می‌تواند توجه ایرانیان را به کارهای ادبی افغانستانی‌ها معطوف کند اما حقیقت این است که ادبیات معاصر فارسی در دورۀ معاصر برای نخستین‌بار از ایران آغاز می‌شود؛ بعد در دو حوزه دیگر ادبیات فارسی یعنی در افغانستان و تاجیکستان رواج می‌یابد.
من دو گونه شناخت از شاملو داشتم. شناخت نخستم از شاملو به‌عنوان یک شاعر بوده که مانند ده‌ها شاعر دیگر در یک دوره شعر گفته‌اند. شناخت جدی شاملو برای یک فرد، آنگاه ممکن می‌شود که فرد به‌گونه‌ای چشم‌اندازی کامل‌تری از شعر فارسی در ایران پیدا کند. موقعی‌که این شناخت فراهم می‌شود؛ فرد کم کم به شناخت جایگاه شاملو در شعر و در ادبیات فارسی پی‌ می‌برد. شناخت جدی‌ترم از شاملو پس از دانشجویی صورت گرفت. شعرها، ترجمه و آثار منثور شاملو را خواندم. دیدگاه انتقادی موافق و مخالف دربارۀ شاملو را نیز خواندم که موافقان شاملو از جمله دکتر ضیا موحد گفته ‌بود که پس از حافظ، شاعری به بزرگی شاملو تکرار نشده است. فکر می‌کنم ‌ادعاهای از این دست که چه در موافقت با یک شاعر گفته می‌شود یا چه در مخالفت با یک شاعر، بیشتر جنبه هجو و مدح دارد تا ارایه نگاه انتقادی و تاویل از متن‌های شعری یک شاعر.
حقیقت این است که شاملو برای مخاطبان‌اش یا درکُل برای جامعه فرهنگی، تنها یک شاعر نیست؛ بلکه فعالیت هنری و ادبی شاملو از او یک شخصیت چند بُعدی و فرهنگ‌ساز ساخته‌ است که ای بسا تنوع فعالیت‌های فرهنگی شاملو می‌تواند جنبه‌های جنجالی و حتا متناقض از شخصیت شاملو ارایه کند. شاملو از یک‌سو دلبسته واژه‌گان کهن فارسی و واژه‌گان زبان کوچه و بازار فارسی است و از سویی دیگر بر فردوسی و شاهنامه می‌تازد. اگر از حقیقت نگذریم تاختن شاملو بر فردوسی و شاهنامه با آن رویکرد بیانگر کمی اطلاع شاملو دربارۀ ساختارهای معرفت اسطوره و داستان‌های اساطیری است. 
شاملو برای من از چندین نگاه یک شاعر و شخصیت کاریزما است. چهره شاملو، شمرده شمرده سخن‌ گفتن و شعر خواندن‌اش، حرکات‌اش و از او برایم یک کهن الگو و یک ارکی‌تایپ ساخته است که انگار این آدم از ماقبل تاریخ دارد می‌آید. نوگرایی، انتقادهای سیاسی، کردارهای روشنفکری و او نیز جذبه‌ای خاص نه تنها برای من بلکه برای چند نسل ادبی افغانستان دارد. حتا برای تعدادی سیگار دود کردن شاملو معنای ادبی و هنری دارد؛ خیال می‌کنند که با شعر سرودن و شعر خواندن ارتباطی جدی دارد!
دربارۀ جایگاه شاملو در شعر فارسی باید گفت که از چند نگاه جایگاه او در شعر فارسی خاص است: این که شعر نیمایی را دچار تحول کرد، شاخه‌ای جدی‌ای در شعر معاصر فارسی به وجود آورد که این شاخه، شعر شاملویی یا شعر سپید است. شعر شاملویی نه تنها در ایران بلکه در افغانستان نیز جریان‌ساز شد. مهمتر از همه شعر شاملویی و جریان شعر شاملویی، بوطیقایی را بر بوطیقاهای شعر فارسی افزود. غیر از این‌که شاملو، از اساس‌گزاران جدی شعر شاملویی بود؛ در نقد و نظریه‌پردازی دربارۀ شعر، به‌ویژه دربارۀ معرفی بوطیقای شعر شاملویی نوشت که این نقد و نظریه‌ها در تاریخ نقادی شعر فارسی درخور اهمیت است.

کارهای احمد شاملو چه زمانی و چگونه به دست فرهنگیان و کانون‌های ادبی افغانستان رسید؟
یعقوب یسنا: کارهای شاملو باید از نیمه دهه چهل به بعد در افغانستان رواج یافته باشد؛ زیرا از نیمه دهه پنجاه به بعد تعدادی از شاعران افغانستان، شعر شاملویی و سپید سروده‌اند. بنابراین باید چند سالی از آشنایی شاعران با شعر شاملویی گذشته باشد تا اقدام به سرایش شعر شاملویی کرده باشند.
فکر می‌کنم همیشه شاعران و نویسنده‌گان افغانستانی علاقه و گرایش به ادبیات ایران داشته است. این علاقه و گرایش موجب می‌شده که کارهای ادبی ایران به افغانستان برسد. در دهۀ سی ما در ادبیات افغانستان نمونه‌های از سرایش شعر نیمایی را داریم که کم کم شعر نیمایی در افغانستان به یک جریان تبدیل می‌شود. در ادامه شعر نیمایی در دهۀ پنجاه، شعر شاملویی در افغانستان رواج می‌یابد و به جریان تبدیل می‌شود. این رواج شعر نیمایی و شاملویی نشان می‌دهد که شاعران و نویسنده‌گان افغانستان به‌طور جدی پیگیر ادبیات ایران بوده است؛ به‌نوعی به تجربه‌های مدرنیت و تحول ادبی در ایران چشم دوخته بوده‌اند و می‌خواسته‌اند از این تجربه‌ها استفاده کنند. برای این‌که ادبیات ایران و افغانستان را جدا نمی‌دانسته‌اند؛ فقط موانع برای دسترسی به ادبیات ایران در افغانستان، مکان و جغرافیا بوده است که این موانع نیز قابل رفع بوده است. بنابراین، نمی‌شود زمان مشخصی را تاریخ‌گذاری کرد که در این زمان شعر نیمایی یا شاملویی به افغانستان رسیده است؛ زیرا ما در یک حوزه زبانی، ادبی، فرهنگی و معرفتی با پیشینه مشترک تاریخی قرار داریم که این حوزه زبانی و ادبی خود بستر و زمینه برای مناسبات فرهنگی می‌شود.

شماری به این باور اند که کارهای احمد شاملو برای نخستین‌بار از طریق فعالان سیاسی چپ وارد افغانستان شد، آیا واقعاً چنین است؟
یعقوب یسنا: جریان‌های چپ معمولاً در تحولات فکری، ادبی و فرهنگی چه در ایران و چه در افغانستان تاثیرگذار بوده است. زیرا جریان‌های چپ به نوعی بیشتر از جریان‌های راست با تحولات ادبی و فرهنگی چه در حوزه ادبیات سوسیالیستی و چه در حوزه ادبی اروپا و فرانسه درگیر بوده‌اند و تحولات ادبی را در جهان دنبال می‌کرده‌اند؛ می‌خواسته‌اند ادبیات فارسی نیز این گونه تحولات را تجربه کند.
شاعرانی که در افغانستان به‌صورت جدی به شعر معاصر و ادبیات معاصر پرداخته‌اند، معمولا گرایش چپ داشته‌اند؛ اگر این گرایش در حدِ گرایش حزبی نبوده است، اما گرایشی نسبتا فرهنگی و معرفتی نسبت به جریان‌های چپ داشته‌اند. واصف باختری که یکی از شاعران جدی شعر معاصر افغانستان است. در جریان‌سازی شعر نیمایی و شاملویی، جایگاهی خاص در شعر معاصر افغانستان دارد؛ از جملهِ شاعران و ادبیات شناسانی است که گرایش چپ دارد.
اگرچه من رواج شعر نیمایی، شاملویی و ادبیات معاصر ایران را در افغانستان بیشتر بنابه حوزۀ زبانی و ادبی مشترک می‌دانم و تأکید می‌کنم که حوزۀ زبانی و ادبی مشترک، درهر صورت موجب این مناسبات فرهنگی شده و می‌شود. با این‌هم نقش جریان‌های چپ را در تسریع این مناسبات ادبی و فرهنگی نمی‌توان نادیده گرفت.

در آغاز، کدام رده از شاعران افغانستان از شاملو بیشتر تأثیرپذیری شدند و آیا این کار اقبالی و موفقیتی هم در پی داشت؟
یعقوب یسنا: همان شاعرانی که رواج‌دهندۀ شعر نیمایی در افغانستان بودند؛ در آغاز همان‌ها نیز به معرفی و رواج شعر شاملویی در افغانستان پرداخته‌اند. طوری‌که اشاره شد واصف باختری از جمله جدی‌ترین شاعران نیمایی‌سرا در افغانستان است که دقیق‌ترین شعرهای نیمایی را سروده است؛ این شاعر نیز از جمله نخستین کسانی است که در دهه پنجاه شعر شاملویی می‌سراید. بنابراین، می‌توان گفت شاعرانی به شعر شاملویی توجه کرده‌اند که از حامیان نوگرایی در شعر بودند. طبعاً اینان برای تقویت نوگرایی در شعر از پیشنهادهای نیما استفاده کردند و همچنان تحول شعر ایران را پیگیری می‌کردند که متوجه تفاوت‌های کار شاملو با شعر نیمایی شدند و از این تحول نیز در شعر افغانستان استقبال کردند.
از شعر شاملویی در افغانستان استقبالی خوب صورت گرفته است؛ همین‌که نخستین شعرهای شاملویی در افغانستان سروده شده است، شاعرانی در افغانستان تلاش به جریان‌سازی شعر شاملویی کرده‌اند که مجموعه‌های شعر شاملویی ارایه کرده‌اند. اگر قرار باشد شعر افغانستان جریان‌شناسی شود؛ یکی از جریان‌های عمده در شعر افغانستان جریانی شاملویی است.
واصف باختری، رفعت حسینی، پرتو نادری، لطیف پدرام، شجاع خراسانی و از جمله نخستین شاعرانی استند که شعر شاملویی سروده‌اند. پرتو نادری و لطیف پدرام در ضمنی‌که از جمع نخستین سراینده‌گان شعر شاملویی استند؛ از جمله نخستین شاعرانی نیز استند که مجموعه‌شعرهای مستقل شاملویی نیز ارایه کرده‌اند.

چرا تأثیر شعر شاملو، همچون کارهای نیما و یا قالب نیمایی اقبال چندانی در افغانستان نداشته است؟
یعقوب یسنا: چنین نیست که شعر شاملویی مانند کارهای نیما در افغانستان اقبال رواج یا بازده ادبی نداشته است. اگر شعرهای افغانستان را دقیق بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که شعر شاملویی در افغانستان در ادامه شعر نیمایی، رواجی چشمگیر داشته است. کتابی را محمود جعفری به‌نام «شعر سپید چیست؟» نوشته است. در این کتاب شاعران شاملویی‌سرا را معرفی کرده است. در ضمنی‌ که شمار این شاعران زیاد است؛ معلوم میشود که این شاعران شامل چندین دهه استند. این امر نشان می‌دهد که شعر شاملویی چندین دهه است رواج و به نوعی‌ تا هنوز نیز ادامه دارد.
البته باید اشاره کرد که در افغانستان نسبت به درک و شناخت درست از شعر شاملویی، ساده‌انگاری و سهل‌انگاری صورت گرفته است. تعدادی بدون درک درست ویژه‌گی‌های ادبی و هنری شعر شاملویی، نمونه‌های نسبتا بدی بنام شعر شاملویی ارایه داده‌اند که تا شعر باشند، نثر استند. درحالی‌که شاملو از نثر به عنوان امکان شعری استفاده کرده است؛ یعنی امکانِ شعری نثر را بیدار کرده است تا با استفاده از این امکان، نثر را تقرب بدهد به شعر نه این که شعر را تقلیل بدهد به منطق نثر.
مرز ویژه‌گی‌ها و امکان‌های شعری با منطق نثر در شعرهای شاملو همیشه مشخص و قابل تشخیص است. شعر شاملویی، ساختار، ترکیب‌سازی، ایجاد ابهام، فشرده‌سازی، چگونگی استفاده از فعل، صفت و، تخیل و همذات‌پنداری‌ها، ساختن واژه‌های جدید، آغاز و انجامِ مخصوص به‌خود را دارد که باید این موارد در سرایش شعر رعایت شود؛ در غیر آن شعر تقلیل پیدا می‌کند به منطق نثر.
متاسفانه شماری بدون درک این ویژه‌گی‌های شعر شاملویی، دچار این ساده‌انگاری شده‌اند که چند کلمه را زیر به‌زیر نوشت، وزن نداشت و منثور بود؛ آن شعر، سپید یا شاملویی است.

کدام بخش از کارهای شاملو در افغانستان بیشتر تأثیرگذار بوده است: شعر، ترجمه و یا پژوهش‌هایش.
یعقوب یسنا: شعر شاملو در افغانستان بیشتر از ترجمه و پژوهش‌هایش خوانده شده است و تاثیرگذار بوده است که این تاثیرگذاری خود را در رواج فرم شعر شاملویی نشان داده است.

اگر چشم‌اندازی به شعر پساطالبان در افغانستان داشته باشیم، در شعر و کارهای ادبی این دوره حضور احمدشاملو چگونه بوده است؟
یعقوب یسنا: پیشنهادم این است که نام طالبان را بر شعر و ادبیات افغانستان نگذاریم. بهتر است به‌جای «شعر پساطالبان» بگوییم شعر دهه هشتاد و دهه نود. در شعر دهه هشتاد نیز شاملو تاثیرگذار بوده است. مجموعه‌های شعری و شعرهای از مهدی سرباز، مجیب مهرداد، امان پویامک، کریمه شبرنگ، یاسین نگاه، هادی هزاره و داریم که از نظر بوطیقا شاملویی استند و می‌توانند به‌نام شعر شاملویی دسته‌بندی شوند. در ضمن شماری از شاعران دهه پنجاه نیز به سرایش شعر شاملویی تا دهه هشتاد و ادامه داده‌اند و نمونه‌های از شعر شاملویی دارند که پرتو نادری، لطیف پدرام، افسر رهبین و از این جمله اند.

جناب یسنا! ممنون از این که برای این گفت‌وگو فرصت گذاشتید.
یعقوب یسنا: جناب مجیدی، سپاس‌گزارم.

۱۳۹۶ اسفند ۱۰, پنجشنبه

ما و داعیه مزاری (هزاره‌ها در کجای اعمالِ قدرت و حاکمیت سیاسی؟)

تاریخ سیاسی هزاره‌ها پس از مزاری به دو بخش تقسیم می‌شود: تاریخ هزاره پیش از مزاری و تاریخ سیاسی هزاره بعد از مزاری. درست است که هزاره‌ها پیش از مزاری نیز فعالیت می‌کردند اما این فعالیت‌ها پراگنده بودند که هیچگاه جریان‌ساز نشدند و نتوانستند داعیه هزاره‌بودن را به‌عنوان حق اجتماعی و سیاسی در نظام سیاسی افغانستان مطرح کنند. این مزاری بود که با برنامه‌ای منظم و فراگیرِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آرمانی، داعیه حق اجتماعی و سیاسی هزاره را وارد معادلات تاریخ اجتماعی و سیاسی افغانستان کرد؛ پیش از آن حضور هزاره، به عنوان حق سیاسی و اجتماعی در معادلات سیاسی و اجتماعیِ نظام و حکومتداری به رسمیت شناخته نمی‌شد، حتا مطرح نبود. بنابراین تاریخ سیاسی هزاره به عنوان قومی که دارنده حق سیاسی استند و حق سیاسی شان باید در نظام سیاسی افغانستان به رسمیت شناخته شود از فعالیت سیاسی مزاری آغاز می‌شود. 
     مزاری همزمان دو داعیه را مطرح کرد: نخست داعیه هویت قومی را در مناسبات داخلی هزاره، وَ دوم داعیه هویت سیاسی قوم هزاره را در نظام سیاسی افغانستان مطرح کرد. مطرح کردن داعیه هویت قومی در مناسبات داخلی هزاره به این معنا است که پیش از مزاری بنابه سرکوب تاریخی، هزاره‌ها هویت قومی شان را از دست داده بودند، بیشتر در اعتبارهای مذهبی بنام شیعه، اسماعیلیه و سنی به‌سر می‌بردند؛ زیرا هزاره به‌عنوان هویت رسما سرکوب و مورد نفرت و تمسخر واقع می‌شد. بنابراین هزاره نمی‌توانست اعتبار هویت قومی و سیاسی داشته باشد. درصورتی‌که هزاره به‌عنوان هویت قومی مطرح می‌شد و هویت قومی شان رسمیت می‌یافت، اعتبار هویت سیاسی نیز پیدا می‌کردند که بنابه این ملاحظه، به هویت هزاره اعتبار داده نمی‌شد. مزاری درک کرد که نخست، باید هویت قومی هزاره‌ها را مطرح کند تا با اعتبار و رسمیت هویت قومی، هویت سیاسی هزاره‌ها نیز مطرح شود و رسمیت پیدا کند.
     مزاری با آن‌که آخوند بود اما بنابه واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان دریافت که اعتبار معادلات سیاسی و اجتماعی در افغانستان بر اصالت قومی گذاشته شده است. بنابراین با حفظ احترام به مذاهب، خود را نه داعیه‌دار شیعه بلکه داعیه‌دار هزاره اعلام کرد، زیرا دریافت که جبر و ستم تاریخی بر هزاره، ستم قومی است نه مذهبی؛ در ضمن پی برد که هویت هزاره را فقط بر اساس تبار می‌توان احیا کرد. بنابه این درک، اعلام کرد تا هزاره‌بودن ننگ باشد، مبارزه ما دوام دارد. این‌که «هزاره‌بودن چرا ننگ باشد؟» برای هزاره‌ها پیام داشت. پیام این بود: «هزاره‌ها جدایی از این‌که چه مذهبی دارند، به دور هویت هزاره‌بودن جمع شوند، زیرا هزاره‌ها برای هزاره‌بودن ستم دیده‌اند.» واقعا این پیام در تاریخ معاصر هزاره، پیامی بود تازه و مهم که می‌توانست هزاره‌ها را دورهم جمع کند و به هزاره هویت و سرنوشت سیاسی ببخشد. این پیام استاد مزاری بر همه هزاره‌ها در هر مذهبی که بودند، انگیزه بخشید و تاثیرگذار تمام شد، به هزاره‌ها قوت قلب بخشید تا در پای «هزاره‌بودن» شان که مورد ستم، نفرین، تعصب و تبیعض رسمی قرار داشت، از نو ایستاد شوند؛ این ایستاد شدن درحالی صورت می‌گرفت که بسیاری‌ها در پی این بودند که چگونه می‌توان نام «هزاره» را از خود پاک کرد!
     در این یادداشت با همین دو داعیه مزاری به جایگاه هزاره‌ها به‌عنوان هویت قومی و سیاسی در قدرت سیاسی افغانستان پرداخته می‌شود. باید اشاره شود که از نظر مزاری شریک شدن هزاره در قدرت به این معنا نبود که چند چوکی را بنابه معامله‌ای یا رکاب زدن برای منفعت دیگران و استخدام شدن برای تحقق منفعت دیگران به دست آورد. منظور مزاری از شریک شدن هزاره در قدرت، تثبیت تاریخی موقعیت هزاره در تصمیم‌گیری شکل‌گیری قدرت سیاسی بود نه در داد وگرفت چند چوکی برای هزاره آنهم با این تصور اشتباه که «به هزاره ریاست یا وزارت دادیم!». برای همین بود که مزاری در برابر گوینده این سخن «به هزاره وزارت داده‌ایم» گفته بود شما کیستید که به هزاره وزارت بدهید، ما در پی این استیم که حقوق سیاسی و اجتماعی هزاره در نظام سیاسی افغانستان تثبیت و مشخص شود، ما از کسی چوکی طلب نداریم و کسی را در این مقام و جایگاه نمی‎بینیم که به هزاره چوکی بدهد؛ باید جایگاه سیاسی هزاره تثبیت شود و ذهنیت سیاسی و اجتماعی اشتباه و غلط حاکمیت نسبت به هزاره تغییر کند.
     مزاری در سیاست‌گذاری داخلی هزاره به این نظر نبود که محور در هزاره‌بودن یا قدرت سیاسی هزاره، شیعه‌بودن باشد و اصالت بر این باشد که هزاره اصلی شیعه است و هزاره‌های دیگر دور محوری جمع شوند که شیعه‌گری در آن اصل باشد و به‌نوعی هزاره‌بودن به شیعه‌بودن تقلیل داده شود. از نظر مزاری این برداشت اشتباه بود، نیاز به آگاهی‌دهی داشت تا معیار قومیت از مذهب جدا شود و محور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قدرت سیاسی استوار بر هزاره‌بودن باشد. بنابه همین برداشت بود که مزاری در پاسخ به این پرسش خبرنگاری «مبارزه شما تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟» گفته بود تا هزاره کرمعلی و تاله و برفک (که اهل سنت استند) هزاره‌بودن برای شان ننگ تلقی نشود و با افتخار بگویند هزاره استیم، مبارزه سیاسی و فرهنگی ما ادامه دارد.
     باید تاکید کنم، دنبال منجی‌گرایی و ارتجاع نیستم که بگویم رهبری از جهان مردگان یا از گذشته سر برآورد و موعودی فرا برسد همه ما را رستگار کند؛ این نظر درست که نیست، حتا چنین فکری اعتماد به‌نفس را از انسان و جامعه می‌گیرد، انسان و جامعه دچار نوستالژیای ارتجاعی و گذشته‌گرایی می‌شود که فقط چشم به گذشته دارد. بنابراین مزاری در زمان، مناسبات و شرایط تاریخی خود اهمیت داشته؛ واقعیتی است تاریخ‌مند که فراتر از شرایط تاریخی خود نمی‌تواند موجب رهبری و مدیریت امور جامعه هزاره شود؛ بنابراین آنچه‌که درباره مزاری گفته می‌شود، بیشتر به‌عنوان مبنا درنظر است، به این معنا مواردی‌که مزاری مطرح کرد و تاریخ  هزاره با آن موارد هویت و اعتبار سیاسی یافت؛ آن موارد و طرح مزاری چقدر تحقق پیدا کرد؟ چقدر دچار انحراف شد؟ چقدر مورد سو استفاده قرار گرفت؟ یا این‌که طرح مزاری برای جامعه هزاره چه در مناسبات سیاسی کشور و چه در مناسبات داخلی هزاره، دیگر اهمیت ندارد و به تاریخ پیوسته است، زیرا ما در مناسبات و شرایطی قرار داریم که در مناسبات کنونی آن طرح کارایی و معنامندی اجتماعی و سیاسی ندارد!
     دوره مزاری در جنگ داخلی گذشت؛ طرح مزاری در عرصه ملی و در عرصه مناسبات داخلی هزاره پس از «بُن» وارد مرحله سیاسی شد و جنبه سیاسی پیدا کرد که باید این طرح در هر دو عرصه عملی می‌شد و تحقق می‌یافت تا هویت سرکوب‌شده قومی هزاره فراتر از مناسبات مذهبی احیا و نوسازی می‌شد و حق اجتماعی و سیاسی هزاره در مناسبات سیاسی در سطح ملی تثبیت، مشخص و نهادینه می‌شد. بنابراین طرح مزاری در هر دو عرصه، هنوز اهمیت و کارایی دارد؛ جامعه ما از این مرحله عبور نکرده است و از نظر مناسبات تاریخی، سیاسی و فرهنگی در شرایطی است که پرداختن به هویت قومی هزاره و تثبیت حق سیاسی و اجتماعی هزاره در شکل‌گیری قدرت سیاسی و در حکومتداری نیاز است.
     پس از مزاری کسانی‌که از آدرس مزاری وارد عرصه شدند، خلیلی، محقق، مدبر و دانش بودند/استند. اگر مورد اعتماد جامعه هزاره قرار گرفته‌اند یا به نمایندگی از جامعه هزاره در گوشه‌ای از نظام سیاسی بودند/استند برای این است که مرام مزاری را که هنوز آرزو جامعه هزاره است، تحقق می‌بخشند! این افراد در ظاهر، هر سال موقع سال‌روز شهادت مزاری به مردم می‌گویند ما بنابه آدرس مزاری نزد جامعه هزاره اعتبار داریم و به نمایندگی از جامعه هزاره در حکومت استیم تا مرام مزاری و جامعه هزاره را تحقق ببخشیم. اما بیاییم به دور از مهر و کین توجه کنیم که این افراد با استفاده از آدرس مزاری و به نمایندگی از جامعه هزاره در نوسازی هویت قومی هزاره در مناسبات داخلی هزاره‌ها و در تثبیت حق سیاسی و اجتماعی هزاره در مناسبات سیاسی کشور و حکومتداری چه کار کرده‌اند؟!
     من به این افراد هیچ‌گونه مهر و کینی ندارم؛ این‌که به خود اجازه می‌دهم تا درباره این افراد نظر بدهم، حق هزاره بودنم است، زیرا این افراد سال‌ها است از آدرس مزاری و به نمایندگی از جامعه هزاره با داعیه تحقق هویت قومی هزاره و تثبیت حق سیاسی و اجتماعی هزاره در حکومتداری و نظام، چوکی‌های را اشغال کرده‌اند که بنابه وجود افراد هزاره که من نیز عضوی آن استم، این چوکی‌ها به این افراد رسیده است، در غیر آن نه شایسته‌سالاریی درکار است و نه دموکراسی‌ای، زیرا سرنوشت حکومتداری در افغانستان روشن است که استوار بر سهمیه‌بندی قومی است.
     پس بر این اساس این افراد چقدر سعی کرده‌اند که هویت قومی هزاره‌ها احیا شود تا با احیای هویت قومی هزاره‌ها بتوان حق اجتماعی و سیاسی هزاره‌ها را در سطح ملی و مناسبات سیاسی و حکومتداری تثبیت کرد. اگر دقت کنیم این افراد در تحقق هر دو هدف ناکام چه‌که بی‌توجه بوده‌اند، اصلا تحقق این دو هدف نیت و قصد شان نبوده است. درست است که سهمیه‌بندی قومی حکومت در قدرت، سهمیه‌بندی نادرست است، زیرا در این سهمیه‌بندی دوازده فیصد هزاره، شصت فیصد پشتون، هژده فیصد تاجیک، شش فیصد اوزبیک و... درنظر گرفته شده است که این سهمیه‌بندی بنابه آمار جمعیت قومی از اساس نادرست است؛ با اینهم اینها حتا نتوانست همین سهمیه‌بندی دوازده فیصد را در حکومت اعمال کنند و در اعمال این فیصدی هزاره درنظر باشد نه هزاره شیعه و خانواده و خویش و دور دسترخوان این افراد.
     این افراد از هر دو هدف جامعه هزاره سو استفاده کرده‌اند؛ ظاهرا شعار شان این دو هدف بوده اما در عملکرد از این دو هدف سو استفاده کرده‌اند و خلاف این دو هدف اقدام کرده‌اند. برای تحقق هدف نخست که انسجام هزاره‌ها برای احیای هویت قومی هزاره باشد، از نظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هیچ اقدامی نکرده‌اند؛ همه حرف شان به هزاره‌های غیر شیعه این بوده است که بیایید برای منفعت ما برقصید تا ما بدانیم که شما هزاره استید. برداشت اینها در گام نخست از هزاره و منفعت قومی هزاره این است که منفعت هزاره مساوی به منفعت خانوادگی شان است و در گام دوم که مورد فشار قرار گرفتند منفعت هزاره را منفعت شیعه تلقی کرده‌اند و محور هزاره‌بودن را هزاره شیعه‌بودن دانسته‌اند. هزاره‌های شیعه را گروگان گرفته‌اند برای منفعت شخصی و خانوادگی شان و هزاره‌های سنی و اسماعیلیه را در محور هزاره شیعه‌بودن به گروگان گرفته‌اند. حضور شان در قدرت به اساس سهمیه‌بندی قومی است اما عدالت را برای هزاره‌ها در این سهمیه‌بندی درنظر نگرفته‌اند؛ بگذریم از این‌که هزاره سنی و اسماعیلیه را سهم داده باشند، در بین هزاره شیعه نیز این سهم را عادلانه توزیع نکرده‌اند، فقط بین فرزندان و داماد‌ها و یازنه‌های شان این سهم قومی هزاره را تقسیم کرده‌اند.
     درحالی‌که اصولا معامله برای چوکی با حاکمیت، ما (جامعه هزاره) را از هر دو هدف دور می‌کند، زیرا حاکمیت با دادن چند چوکی به این‌گونه افراد، این‌گونه افراد را برای منفعت تاریخی شان استخدام می‌کند تا بتواند توسط این افراد از تحقق تثبیت حق سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره جلوگیری کند. بنابراین آنچه‌که عرض شد اینها در توزیع این چوکی‌ها عادلانه عمل نکردند، برای این بود که می‌توانستند حداقل حسن نیتی را بین گروه‌های اجتماعی-مذهبی جامعه هزاره برای تحقق احیای هویت قومی هزاره فراتر از هویت‌های مذهبی ایجاد کنند، که با تاسف این کار را نیز نکردند. اصل برای ما این است که هزاره‌ها در هر مذهبی که استند باهم نزدیک شوند، تا بتوانند به هویت قومی شان دست پیدا کنند، بعد از دست یافتن به هویت قومی شان است که می‌توانند در سطح ملی هویت سیاسی و اجتماعی شان را در حاکمیت سیاسی و قدرت تثبیت کنند. اما اکنون جامعه هزاره در تحقق این دو هدف به‌صورت  مستقیم با حاکمیت رو به‌رو نیستند بلکه با استخدام‌شدگانِ هزاره از طرف حاکمیت رو به‌رو استند. این استخدام‌شدگان منفعت شان را در همکاری با حاکمیت می‌دانند، زیرا درصورتی‌که هزاره‌ها بهم نزدیک شوند، هویت قومی هزاره شکل بگیرد؛ با شکل‌گیری هویت فراگیر قومی هزاره، خود به‌خود هویت سیاسی هزاره در سطح ملی و در مناسبات سیاسی و حاکمیت تثبیت می‌شود که دیگر این افراد استخدام‌شده نمی‌توانند با حاکمیت، تثبیت هویت سیاسی هزاره را در سطح ملی قمار بزنند. این افراد می‌خواهند انسجام و هویت قومی هزاره شکننده باشد و هزاره‌ها نتوانند دور محور هزاره‌بودن به هویت قومی شان دست یابند، تا بازار این افراد گرم باشد و بتوانند ماموریت شان را در بین جامعه هزاره به راحتی انجام بدهند و تحقق تثبیت هویت سیاسی قوم هزاره را به تعویق بیندازند.
     این‌که جامعه هزاره برای تحقق هداف هویت قومی و سیاسی شان با این استخدام‌شدگان هزاره از جانب حاکمیت رو به‌رو استند نیاز به استدلال ندارد؛ همه در جریان معامله این افراد با حاکمیت برای نقش بر آب‌کردن و دور زدن جنبش تبسم و جنبش روشنایی بودیم که چگونه رفتند برای سرکوب کردن جنبش تبسم و روشنایی در کنار حاکمیت ایستادند، مثل همیشه برای گرفتن چند کرسی معامله کردند. حکومت این چند کرسی را تا وقتی در اختیار این افراد قرار می‌دهد که تحت فشار قرار داشته باشد، بعد اینها را از کرسی‌ها خلع می‌کند، زیرا حاکمیت از افراد استخدام‌شده هزاره به‌عنوان نفس تازه و پله خیز برای تحقق اهداف بنیادی‌اش استفاده می‌کند. بنابراین کار نسل معاصر هزاره برای تحقق هدف هویت قومی هزاره و برای تثبیت هویت سیاسی هزاره در سطح ملی دشوارتر و پیچیده‌تر شده است که نیاز به برنامه‌ریزی، مدیریت و هماهنگی بیشتر در مرحله‌های کوتاه‌مدت و دراز مدت دارد، تا بتوانند این افراد استخدام‌شده را دور بزنند، مرام استاد مزاری و جامعه هزاره را از گروگان این افراد نجات بدهند؛ درصورتی‌که نتوانیم منفعت این افراد را دور بزنیم، نمی‌توانیم به هویت قومی و تثبیت هویت سیاسی جامعه هزاره در سطح ملی دست یابیم. این افراد همچنان منفعت عمومی هزاره را برای منفعت شخصی و خانوادگی شان معامله می‌کنند و مرام و هداف هویتی و سیاسی جامعه هزاره را به تعویق می‌اندازند.
     واضح است که ما از نظر هدف کلان قومی به عنوان هویت قومی و از نظر تثبیت هویت سیاسی در سطح مناسبات و معادلات سیاسی ملی در همان مبنا قرار داریم که طرح آن را مزاری مطرح کرده بود. درست است که آگاهی قومی در بین گروه‌های اجتماعی-مذهبی هزاره‌ها به وجود آمده است. هزاره‌های اهل سنت «شورای سراسری هزاره‌های اهل سنت افغانستان» را ایجاد کرده‌اند که ایجاد این شورا در تاریخ هزاره‌ها بی سابقه است. هزاره‌های اسماعیلی نیز «شورای هماهنگی هزاره‌های اسماعیلی» را ایجاد کرده است. شوراها و انجمن‌ها در بین هزاره‌های شیعه نیز وجود دارد. «شورای سراسری هزاره‌ها» را نیز داریم، اما گسست‌های فرهنگی، اجتماعی و منفعتی بین این شوراها و انجمن‌ها وجود دارد که با تشخیص و تعریف منفعت عمومی قومی هزاره است که این شوراها می‌توانند دور این منفعت عمومی جمع شوند تا هویت قومی هزاره احیا شود و تحقق پیدا کند.
     فکر می‌کنم غیر از حضور این افراد استخدام‌شده، مغالطه منفعت هزاره و شیعه که ترکیب نامسما و ناجور هزاره شیعه را ساخته است، گسستی در برابر تحقق هویت قومی هزاره‌ها فراتر از مذهب است، زیرا برای تعدادی از هزاره‌های شیعه این احساس را ایجاد کرده است که بحث هزاره‌بودن و شیعه‌بودن نمی‌تواند ازهم جدا باشد، باید هزاره‌ها به دور این محور «هزاره شیعه» جمع شوند که این تصور و احساس از اساس اشتباه است، تا این تصور و احساس در جامعه هزاره شیعه غلبه داشته باشد، نمی‌توان به تعریفی از منفعت عمومی قومی جامعه هزاره دست یافت. بنابراین هزاره‌ها باید منفعت شان را در ارزش‌های غربی مانند دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، حقوق زن، تحصیل دختر و پسر، ایجاد روابط با کشورهای اروپایی و امریکا جست وجو کنند و بر اساس این ارزش‌ها منفعت قومی شان را طراحی کنند و در روابط شفاف و دموکراتیک داخلی انسجام هویت قومی شان را برای تثبیت قدرت شکل بدهند و بعد این قدرت شان را در معادلات سیاسی ملی اعمال و تثبیت کنند.
     اکنون هزاره‌ها از نظر ساختار بنیادی حاکمیت سیاسی در هیچ کجای قدرتِ حاکمیت سیاسی قرار ندارند. زیرا حضور چند هزاره در قدرت بیشتر فرمالیته، شکلی، نمایشی و تزیینی است که این حضور چند هزاره هیچ ضمانت اجرایی در ساختار حاکمیت سیاسی ندارد. هر موقعی‌که حاکمیت بخواهد این هزاره‌ها را می‌تواند از این کرسی‌ها کنار بزند؛ حضور این افراد در این کرسی‌ها مقطعی است تا حاکمیت مصلحت ببیند، این افراد در این کرسی‌ها حضور خواهند داشت، هرگاه که حاکمیت مصلحت نبیند، این افراد را کنار می‌زند. ما نیاز به تثبیت حضور سیاسی خویش در حاکمیت سیاسی و ساختار قدرت سیاسی افغانستان داریم که این حضور ما در ساختار و زیربنای قدرت اعمال شود تا بتوانیم در چگونگی شکل‌گیری نظام سیاسی و در اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی از تصمیم‌گیرندگان باشیم.
     هنوز حاکمیت این بردباری را نسبت به ما ندارد که یک خط برق از مناطق هزاره‌نشین بگذرد؛ از آب‌های مناطق هزاره برای بندهای آب‌گردان استفاده شود؛ و... این افراد استخدام‌شدهِ حکومت، هیچ نقش تصمیم‌گیرنده ندارند که بتوانند، نظر شان را برای تحقق زیرساخت‌های انکشافی و توسعه‌ای در مناطق هزاره‌نشین اعمال کنند؛ مناطق هزاره‌نشین از نظر توزیع منابع ملی و ایجاد زیرساخت‌های انکشافی و توسعه‌ای هنوز در برنامه تبیعض و تعصبِ سیستماتیکِ تاریخیِ سیاستگذاریِ حاکمیت قرار دارد که باید مناطق هزاره‌نشین در فقر قرار داشته باشد.
     حضور در چوکی‌های مقطعی که نقش تصمیم‌گیرنده نداشته باشد، بر سرنوشت سیاسی جامعه هزاره هیچ تاثیر نخواهد داشت؛ از این حضور در چوکی‌های مقطعی کرده بیرون از نظام باشیم بهتر است، زیرا می‌توانیم با زبان دراز اعتراض کنیم و اعتراض ما در سطح جهان شنیده می‌شود. بنابراین ما نیاز به تثبیت حق سیاسی خویش در تصمیم‌گیری حاکمیت و اعمال قدرت داریم تا این حق تثبیت نشود، به سرنوشت سیاسی در حکومتداری، نظام و قدرت سیاسی دست نمی‌یابیم.

۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

خوانشی با رویکردِ جریان سیال ذهن از شعری نگین وکیل‌زاده

نشسته‌ام
و پاهای عرق‌کرده‌ام را در کفش‌هایم تکان می‌دهم،
تکان می‌دهم و خاکسترم فرو می‌ریزد.

چهارده شب از ماه گذشته بود
می‌خواستم آن روز مکرر- که روشنایی‌اش را استراحت می‌کند-
از آن‌سو، از آن حفره
بیرون بکشم
دیگر، کوتاه شده بودم!

گاهی نمی‌دانم که چه آورده‌ام.
کسی از من نمی‌پرسد
کسی از اجسامی‌که به همراه دارم نمی‌هراسد
و به کفش‌هایم پاسخ نمی‌دهد
که چقدر بر زحمت خاک افزوده‌ام
و کلمات چقدر خطرناک‌اند
وقتی به شب‌های سوزناکی پیوند می‌خورند
در تاریکی می‌توانند جنگلی باشند
از انبوه درختان سوخته
که در دست‌هایم فرو می‌برم.

از هرچیز عبور می‌کنم
از زمین و صدای آب در لوله‌ها
از درختان عبور می‌کنم
باد به خوبی از این‌همه و من می‌گذرد،
و بر پوستم سرمای وسوسه‌انگیزی زمستان را باقی می‌گذارد

من تمام تنم را در تاریکی و سرما منقبض کرده‌ام و نمی‌توانم به بادها بگویم،
دیگر می‌دانم آدم‌ها وقتی تنفس خاکستری‌شان را به هوا می‌ریزند
با باد حرف نمی‌زنند.

از آن روز که هیولاهای ترسناک
پرسه نمی‌زدند
هیچ چیز به اندازه یک رفتن ناگهانی
رعب‌آور نبود
هر شب در تاریکی به دنبال هیولاها می‌گردم
و هیچ چیز جز ردپایی نمی‌یابم.

همیشه هراس در آخرین کلمات است- و در ارتفاع و فاصله-
که تو را از آن حفره روشن دور نگاه می‌دارد.

همیشه هراس است
در آن کلمات که نمی‌گویی
و می‌گذاری برای بعد
-بعدا همه‌چیز هراسناک می‌شود-
نگین وکیل‌زاده
هنر در حقیقت فضاسازی است، یعنی با ایجاد فضا است که هنر احساس‌کردنی و دریافتنی می‌شود، درصورتی‌که فضا ایجاد نشود، ساحت هنری پدید نمی‌آید. فضاسازی به جهان‌بینی و فرم ارتباط دارد، هر پدیده هنری باید دارای جهان‌بینی و فرم باشد، اگر پدیده هنری جهان‌بینی و فرم نداشته باشد، چندان اعتبار هستی‌شناسانه هنری پیدا نمی‌کند. بنابراین در فقدان جهان‎بینی نمی‌توان به پدیده هنری دست یافت، زیرا در نبود جهان‌بینی فضا و فرم نیز به میان نمی‌آید؛ فضا و فرم نیز جنبه دیداری و احساسی جهان‌بینی است که خود را در پدیده هنری نشان می‌دهد.
     شعر، فضا و فرمی است که در زبان و توسط زبان ارایه می‌شود؛ فضا و فرم شعر نیز به جهان‌بینی شاعر ارتباط می‌گیرد که صورتِ هنری پیدا می‌کند. شاید در فهم فضا ابهام وجود داشته باشد که فضا چیست. فکر کنیم در یک دشت استیم، در این دشت، فضا فرم و شکل ندارد؛ موقعی در درون این فضا اتاقی می‌سازیم در واقع به فضای بی‌شکل، فرم بخشیده‌ایم که بخشی از فضا را از فضای بی‌شکل جدا کرده‌ایم و به آن فرم بخشیده‌ایم. درون اتاق در حقیقت فضای با فرمی است که می‌توانیم در این فضا قرار بگیریم و با این فضا مناسبت برقرار کنیم. زبان نیز مانند دشت بی‌کران است که فضای بی‌شکل دارد، با ایجاد مناسبات بین واژه‌ها، بر بخشی از زبان تصرف می‌کنیم و با این تصرف، به قسمتی از زبان، فضای کرانمند و فرم می‌بخشیم که این فضا و فرم در حقیقت آفرینش یک ساحت هنری در زبان است که این ساحت می‌تواند شعر باشد. پدیده هنری بُعد هستی‌شناسانه دارد که همان فضا و فرم است؛ انسان می‌تواند در این فضا هنری پرتاب شود، که این پرتاب‌شدن در فضای هنری، پرتاب‌شدن در یک جهان‌بینی و درگیر شدن با یک جهان‌بینی است.
     این مقدمه برای این ارایه شد که آنچه در شعر نگین وکیل‌زاده قابل تامل است، جهان‌بینی شاعرانه و فضا و فرم شعر است. شعر دارای جهان‌بینی است، که این جهان‌بینی خواننده را می‌کشاند. شعری‌که جهان‌بینی داشت، ایجاد فضا و فرم را نیز در پی دارد؛ زیرا ارایه جهان‌بینی بدون ایجاد فضا و فرم ممکن نیست. جهان‌بینی در حقیقت فرم‌دادن و فضابخشیدن در زبان و جهان است که موجب مناسبات معنامند می‌شود.
     شعر از زاویه‌‌دید اول‌شخص روایت می‌شود. روای، شخصیت شعر نیز است که با خودش درگیری دارد؛ این درگیری بیشتر جنبه تک‌گویی بیرونی-درونی دارد که رویدادهای شعر بیشتر تداعی‌های ذهنی روای است. روای به‌خود می‌گوید «نشسته‌ام و پاهای عرق‌کرده‌ام را در کفش‌هایم تکان می‌دهم» این یک گزاره خبری است؛ رویدادی که شاعرانه باشد، رخ نداده است. با خاکستر ریختاندن از تکان‌دادن پاها است که وارد فضا و فرم شاعرانه و تخیلی متن می‌شویم. از بند آغازین شعر از فروریختن خاکستر است که به فضای هراسناک فرم بخشیده می‌شود. خواننده بنابه نشانه‌های «ریختن خاکستر، حفره، افزودن به زحمت خاک، خطرناک بودن کلمات و...» فضا و جو جهان شعر را (که همان فرم ذهنی شعر باشد) احساس می‌کند.
     جهان‌بینی شعر بر پوچی زندگی، تقلا و رنج بیهوده و فعل عبث استوار است؛ شاعر می‌خواهد با کردار راوی شعر به تقلا و فعل عبث انسان در زندگی فرم ببخشد. زیرا گفتن این‌که زندگی پوچ است، جهان معنا ندارد، انسان کاری خاص انجام نمی‌دهد بلکه با تقلا دارد فعل عبث انجام می‌دهد که غایتی جز رنج‌کشیدن بیهوده در پی ندارد.
     روای-شخصیت شعر، به‌نوعی مالیخولیا است و در مناسباتِ سیال ذهن به‌سر می‌برد. در بند دوم، روایت در شعر فلاش‌بک می‌خورد. زمان از حال به گذشته رجعت می‌کند «چهارده شب از ماه گذشته بود» این گذشت چهارده شب، به نوعی تذکر و یادآوری راوی به خودش است، زیرا مخاطبی در میان نیست. شعر در این بند، وارد فضای حزن‌انگیز و هذیان‌آلوده می‌شود. راوی رویدادهای را به‌یاد می‌آورد یا به‌خودش می‌گوید که نمی‌دانیم از چه سخن می‌گوید. می‌خواهد روز مکرر را از حفره‌ای بیرون بکشد. شاید بتوان گفت که روز مکرر، اشاره‌ای به کثرت روزهای تکراری در زندگی راوی است اما موقعی‌که راوی معترضه‌ای بر این روز مکرر بیان می‌کند، تا به توضیح روز مکرر بینجامد، به ابهام روز مکرر می‌انجامد «که روشنایی‌اش را استراحت می‌کند». «دیگر کوتاه شده بودم» با بیان خطابی، ظاهرا به سطرهای قبلی چندان ربطی ندارد، اما معنایی کنایی و تلویحی دارد که بیانی از شکست و نومیدی راوی است.
     راوی با نومیدی و یاس فرساینده ذهنی‌اش در بند سوم شعر بیشتر درگیر می‌شود. می‌خواهد مردم به او اعتنا کند اما کسی به او اعتنا ندارد؛ با وصفی‌که نمی‌داند چه آورده است، اما تصور می‌کند پیام مهمی دارد که مردم باید بشنوند. از سرنخ‌های‌که زبان شناور راوی از جریان سیال ذهن او می‌دهد؛ می‌دانیم که پیام راوی رستگاری و امید نیست، بلکه او پیام هوشدارنده‌ای دارد که خبر از فقدان رستگاری می‌دهد. چیزهای ترسناکی دارد که این چیزهای ترسناک کلمات استند. کلمات برای راوی خطرناک استند، زیرا از سویی دارند بیهودگی‌ها را کتمان می‌کنند و مردم را ساده بار می‌آورد و از سویی به کسی‌که به آگاهی می‌رسد زجردهنده استند. سطرهای «و به کفش‌هایم پاسخ نمی‌دهد/ که چقدر بر زحمت خاک افزده‌ام» بیانی از بیهودگی می‌تواند باشد، زیرا جز این‌که زحمتی بر خاک باشیم، سعادتی بر خاک نمی‌افزاییم؛ کفش‌ها می‌داند! شاعرانه‌گی در پایان این بند به اوج می‌رسد؛ در جریان سیال ذهن راوی، کلمات و طبیعت در مناسبات خلاق و سیال باهم همذات‌پنداری می‌شوند که به‌نوعی رنج از انسان تا زبان و از زبان تا طبیعت تعمیم داده می‌شود « و کلمات چقدر خطرناک‌اند/ وقتی به شب‌های سوزناکی پیوند می‌خورند/ در تاریکی می‌توانند جنگلی باشند/ از انبوه درختان سوخته/ که در دست‌هایم فرو می‌برم.»
     همذات‌پنداری راوی با طبیعت از بند سوم در بند چهارم و پنجم شعر تداوم می‌یابد؛ فضای بند سوم گسترش می‌یابد. روای از رویدادهای طبیعی عبور می‌کند اما باد تنها رویداد طبیعی‌ای است که از همه چیز و از او (راوی) عبور می‌کند. باد فقط یک واژه و یک رویداد نیست، یک نشانه است؛ نشانه‌ای از فنا و نابودی «دیگر می‌دانم آدم‌ها وقتی تنفس خاکستری‌شان را به هوا می‌ریزند/ با باد حرف نمی‌زنند.» یعنی گفت وگویی بین انسان وباد صورت نمی‌گیرد، باد ما را می‌خواهد ببرد!
راوی بعد از بند پنجم، دچار پرش تداعی ذهنی می‌شود؛ جریان سیال ذهن وارد فضای غیر منتظره می‌شود که چندان قابل تصور نیست. ظاهرا بند سوم خیلی بی‌ربط به نظر می‌رسد که این هیولا از کجا آمد! اما از آنجایی‌که فضای حاکم در شعر جریان سیال ذهن است، وَ مناسبات بین رویدادها با جریان سیال ذهن ایجاد می‌شود که بیرون از جریان سیال ذهن ایجادِ چنین مناسباتی بین رویدادها و تداعی چنین رویدادهای چندان ممکن به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین پرتاب‌شدن به فضایی‌که نسبتا غیر منتظره به‌نظر می‌رسد، در جریان سیال ذهن غیر منتظره نیست بلکه حرکت و تداعی خلاق ذهن را نشان می‌دهد.
     رویدادهای‌که در شعر اتفاق می‌افتد تداعی‌های جریان سیال ذهن است؛ بنابراین راوی از نظر ذهنی درجا می‌زند، زیرا نامیدی و یاس فراساینده ذهنی راوی خود را در تداعی‌های متفاوت زبانی نشان می‌دهد که تکرار حزن و اندوه راوی با چیزهای و رویدادهای متفاوت همذات‌پنداری می‌شود.
     شعر حرکت دایره‌ای دارد که این حرکت دایره‌ای نیز معنادار است؛ یعنی به‌جایی نمی‌رسیم، از جایی‌که حرکت کرده‌ایم، باز همانجا استیم؛ با تقلا و فعل عبث درجا می‌زنیم. در بند پایانی، شعر به‌نوعی به آغاز پرتاب می‌شود «رسیدن به حفره روشن و هراس از کلمات...»؛ شعر به پایان نمی‌رسد، از پایان خود باز آغاز می‌شود، اما نه آغاز، بلکه تکرار می‌شود؛ سخنی‌که باید گفته می‌شد، ناگفته می‌ماند!
همیشه هراس است
در آن کلمات که نمی‌گویی
و می‌گذاری برای بعد
-بعدا همه‌چیز هراسناک می‌شود-
     خوانشی‌که از این شعر ارایه شد، بیشتر رویکردی هرمنوتیکی و تاویل‌گرایانه، آنهم خواننده‌محور داشت؛ یعنی خواننده بنابه نشانه‌های نقبی زد برای تاویل شعر که در این نقب، پیش‌فرض‌های ذهنی خواننده نیز بی‌تاثیر نبود، به‌نوعی تداعی‌های ذهنی خواننده به تاویل شعر فرافکنی شده است.
     غیر از این رویکرد، می‌توان با رویکرد تحلیل زبانی و ساختاری نیز به این شعر توجه کرد؛ در تحلیل زبانی شعر می‌توان گفت شاعر از زبانی نسبتا یک‌دست، مدرن و دارای انسجام واژگانی و ترکیب‌های مناسب استفاده کرده است که درکل بیانگر تصرف شاعر بر زبان است.
     کاربرد‌ فعل‌ها با رجعت از زمان حال به گذشته، از گذشته به آینده و... بین رویدادهای شعر از نظر جریان سیال ذهن مناسبات و تداعی‌های معنامند ایجاد کرده است که به فرم ذهنی شعر انجامیده است؛ زیرا چگونگی کاربرد زبان است که به شعر فرم ذهنی می‌بخشد. بنابراین در استفاده از زبان، با شاعر مسلط بر زبان رو به‌رو استیم که توانسته با زبان رابطه معنامند و هستی‌شناسانه پیدا کند.
     از نظر ساختاری با شعرهای‌که رویکرد جریان سیال ذهن دارند، باید با تامل و مدارای بیشتر برخورد کرد؛ زیرا این‌گونه شعرها در ساختاری‌که توقع می‌رود، اتفاق نمی‌افتد. رویدادهای شعر در ساختاری نسبتا عمودی با رابطه معنایی از بندی به بندی رجعت نمی‌کند. اگر به این شعر نگاه کنیم، متوجه چنین پرش‌های ساختاری به‌خصوص از نظر رابطه معنایی در ساختارِ بندهای شعر می‌شویم. مثلا در این شعر، در بندی که هیولا در آن آمده است، از نظر معنای ساختاری، ظاهرا بی‌ربط و پرتاب‌شده به‌نظر می‌رسد اما از نظر مناسبات معنایی و فضاسازیِ جریان سیال ذهن، معنادار و قابل تاویل می‌تواند باشد.

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

در سودمندی متن فلسفی و ادبی

پیش از آنکه به سودمندی/ناسودمندی فلسفه و ادبیات پرداخته شود، لازم به توضیح است که چرا فلسفه و ادبیات کنار هم آمده‌اند! نیچه از نخستین کسانی بود که اقتدار رسمی متن فلسفی را شکستاند. شکستاندن اقتدار متن فلسفی به این معنا نیست که متن فلسفی را تهی از معنا کرد؛ بلکه به این معنا است که موضع نسبتا خشک، یک‌سویه و منطقی متن فلسفی را بهم زد، وَ متن فلسفی را وارد مناسبات چند سویه و معنامندی تازه کرد که متن فلسفی در این معنامندی بیشترین مناسبات را با متن ادبی پیدا کرد. این نگاه پساساختارگرایانه نیچه نسبت به متن فلسفی تا امروز تاثیرگذار بوده که در نظریه پساساختارگرایی و پست مدرن، بیشتر برجسته شده است. دریدا در نظریه شالوده‌شکنی و واسازی متن، چندان تفاوتی بین متون از جمله بین متن فلسفی و متن ادبی نمی‌گذارد. دلوز درنظریه ریزوم، که در زبان فارسی بیشتر معروف به درمزربودگی است، به این نظر است که نمی‌توان از حد و مرزی مشخص در متن، چه فلسفی و ادبی سخن گفت، زیرا متون باهم مناسبات شبکه‌ای بسیار پیچیده و تو در تو دارد، بنابراین تا از استقلال و جدایی متون سخن گفته شود، بهتر است دنبال مناسبات چند لایه و تو در توِ متون باشیم که این مناسبات چند لایه‌گی متون، در نظریه بینامتنیت نشان داده شده وَ قابل پیگیری است.
     با وصف این‌که اقتدار کلاسیک متن فلسفی توسط نیچه شکستانده شد؛ مناسبات متن فلسفی نسبت به متون از جمله نسبت به ادبیات باز شد اما از این چشم‌انداز می‌توان پرسش مطرح کرد که مناسبات متون ادبی با فلسفه یا با متون فلسفی چیست؟ پاسخ می‌تواند این باشد که متن فلسفی و متن ادبی «صدا»یی دارند؛ این‌که درباره مفاهیم و مسایل انسانی چه می‌گویند و چه دانایی‌ای را نسبت به این مفاهیم و مسایل رواج می‌دهند! بنابراین چه گفتن درباره مفاهیم و مسایل و ترویج نوعی از دانایی نسبت به مفاهیم و مسایل، صدای متن فلسفی و ادبی است. اگر متنی این صدا را نداشته باشد، معنا ندارد، نمی‌تواند مناسبات معنامند در مناسبات معرفتی انسان و نسل‌های انسانی باز کند. این صدا نسبت به مفاهیم و مسایل در فلسفه عقلی و منطقی، در ادبیات عاطفی و احساسی مطرح است؛ بنابراین صدای فلسفه نسبت به مفاهیم و مسایل مستدل ارایه می‌شود اما صدای ادبیات نسبت به مفاهیم و مسایل غیر مستدل (نمادین) و غیر مستقیم بیان می‌شود. بنابه این بحث، متن ادبی نیز صدایی دارد که این صدا ماهیت فلسفی دارد اما رویکرد ارایه آن عقلی، منطقی و فلسفی نیست بلکه احساسی، عاطفی و نمادین است. در روزگار معاصر که متن فلسفی مناسباتش را نسبت به متون گشود؛ این گشودگی مناسبات فراتر از مناسبت صدای فلسفه و ادبیات بین متن ادبی و فلسفی برقرار شد، نمونه‌های از متون مشترک بین فلسفه و ادبیات رویکار آمد که به آن متن فلسفی-ادبی/ ادبی-فلسفی گفته می‌شود. متن‌های نیچه، بارت، هدایت، فروغ، کوندرا، کافکا و... می‌توانند نمونه‌های متن فلسفی-ادبی/ ادبی-فلسفی باشند.
     اکنون که مقدمه‌ای برای مناسبت متن فلسفی و ادبی گشوده شد، به اصل موضوع که بحثِ سودمندی متن فلسفی و ادبی است، پرداخته می‌شود. در جهان معاصر پس از آرای اکوست کنت، جرمی بنتام و هیوم بحث سودمندی و فایده‌گرایی در همه کردارهای انسانی مطرح شد؛ یعنی هرچه که به فرد فایده می‌رساند، موجب آرامش او می‌شود، سودمند نیز است. زیبایی دیگر آن امر استعلایی کانتی نیست که جنبهِ غرض‌مندی نداشته باشد، به‌نوعی به احساس مشترکِ آرمانی بشر ارتباط بگیرد؛ بلکه زیبایی امری است غرض‌مند که سود و فایده فردی در پی دارد. بنابراین بحث سودمندی در علوم و در فراگیری علوم نیز می‌تواند مطرح باشد که پرداختن و فراگیری علمی، چه فایده‌ای برای فرد دارد! فراگیری و پرداختن به علومی مانند پزشکی، فزیک، زیست‌شناسی، ریاضی، مهندسی، حقوق، جامعه‌شناسی و... به نوعی اهمیت کاربردی مشخص دارند، وَ بنابه این اهمیت کاربردی فایده نیز دارند که سطح این فایده‌مندی بر اساس نیازمندی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین می‌شود. پس به اساس نیازمندی و منطق بازار وَ اهمیت کاربردی، علومی مانند فلسفه و ادبیات چه فایده‌ای خواهد داشت؟!
     فلسفه در گذشته داعیه علمی، تعلیمی، عقلانیت کاربردی (تخصص در علوم) و... داشت اما با استقلال رشته‌های علمی و با تخصصی‌شدن علوم، دیگر فلسفه نمی‌تواند این داعیه‌ها را آن‌چنان‌که در گذشته داشت، داشته باشد. ادبیات نیز در گذشته، داعیه تعلیمی، اخلاقی، هنری (بازی و سرگرمی) و حتا داعیه الهیاتی داشت اما فعلا این داعیه‌ها را ندارد؛ در جنبه سرگرمی نیز جا به سینما و تیاتر خالی کرده است. در این صورت، می‌توان برای متن فلسفی و ادبی کارکردی جست وجو کرد که بیانگر اهمیت و سودمندی آن باشد؟ یا این‌‌که هنوز می‌توان از موضعِ استعلایی و آرمانی در ادبیات و فلسفه سخن گفت؟ نخست، درباره موضعِ استعلایی و آرمانی ادبیات و فلسفه بحث می‌شود، بعد درباره سودمندی آن. موضعِ استعلایی و آرمانی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که بتوانیم از سرشت و فطرت‌های بنیادین و بدون تغییر در انسان صحبت کنیم؛ درحالی‌که با قطعیت از امر مطلق در جهان و کیهان صحبت نمی‌توانیم، چه برسد که از سرشت و فطرت بنیادین در انسان صحبت کنیم. همه‌چه جنبه فرایندی دارد و در حال شدن و تغییر است؛ بودن امر ایستا نیست، فقط لحظه‌های از شدن است. موقعی‌که سرشت و فطرت‌های بنیادین وجود نداشته باشد، سخن از امر استعلایی و آرمانی نیز معنا ندارد، زیرا امر استعلایی و آرمانی با فهمِ غایت و غایت‌مداری معنا دارد. زیست‌شناسی، کیهان‌شناسی و علوم به‌نوعی مفهوم غایت را از معنا تهی کرده است؛ در این صورت سخن از موضع استعلایی و آرمانی فلسفه و ادبیات کارایی ندارد، درست نیست، زیرا موضع استعلایی و آرمانی باید مرجعی داشته باشد که قابل رجعت به آن مرجع باشد. پیش از این غایت و معاد (میتافزیک)، مرجع امر استعلایی و آرمانی درنظر گرفته می‌شد؛ وقتی‌که مرجع، ماهیتش را از دست داده باشد، امر استعلایی و آرمانی دیگر نمی‌تواند اعتباری قابل توجیه و تاویل داشته باشد.
     باید برگردیم به موضعِ سودمندی متن فلسفی و ادبی، اما نه با این پرسش که ادبیات و فلسفه برای انسان چه فایده‌ای دارد؛ بلکه با این پرسش: اگر ادبیات و فلسفه برای انسان فایده‌ای ندارد، چرا انسان هنوز به فلسفه و ادبیات می‌پردازد؟ در ضمن بهتر است این گونه نیز بیندیشیم «آیا انسان دست به کردارهای نمی‌زند که برایش فایده نه بلکه ضرر دارد؟ با آنکه می‌داند کردارهای را که انجام می‌دهد، ضرر دارد اما انجام می‌دهد!» انسان‌ها می‌دانند که در جنگ ضرر می‌کنند، اما انجام می‌دهند؛ همه می‌دانیم که زیاده‌روی در بسیاری کارها به ما آسیب می‌رساند، اما زیاده‌روی می‌کنیم؛ موسسات علمی و پژوهشی همیشه در نتایج پژوهشی اعلام می‌کنند که دود کردن سیگار، حشیش و نوشیدن شراب ضرر دارد اما اکثریت دود می‌کنند و می‌نوشند؛ می‌دانیم که بچه‌آوردن، تجربه‌ای تازه نیست بلکه تکرار است که نه چندان فایده‌ای برای بچه دارد و نه برای پدران و مادران، حتا در رنجی شدید که قرار داریم، با اینهم می‌خواهیم که باعث به دنیا آوردن بچه‌ای باشیم؛ وَ... شاید این موارد، فایده‌ای ملموس و مادی نداشته باشند اما برای فرد از نظر ذهنی و روانی، آرامش‌بخش و تسکین‌دهنده باشند! کسانی‌که می‌نوشند نه تنها برای شان آرامش‌بخش حتا ادعا دارند که نوشیدن، فرح‌بخش و شادی‌آور است. بنابراین انسان به بسیاری از ضرر‌ها و آسیب‌های جسمانی خویش به‌نوعی رابطه، مناسبت، تعلق و اعتیاد وجودی و هستی‌شناسانه دارد! آیا فلسفه و ادبیات نیز از جمله ضررهای است که انسان به آن تعلق و اعتیاد وجودی و هستی‌شناسانه دارد؟ در پاسخ به این پرسش مدارا باید کرد؛ یعنی باید دَورِ موضوع به اندازه‌ای‌که نسبت به فلسفه و ادبیات تعلق وجودی و هستی‌شناسانه داریم، بچرخیم و بچرخیم... هر فرد بنابه تعلق وجودی خویش نسبت به فلسفه و ادبیات، دور این موضوع خواهد چرخید؛ درصورتی‌که احساس تعلقی نداشته باشد، بی‌خیال از موضوع فلسفه و ادبیات عبور خواهد کرد. افرادی را دیده‌ام که فلسفه و ادبیات برای شان معنا نداشته است؛ فایده و احساس تعلقی از فلسفه و ادبیات برای شان قابل تصور نبوده است؛ ممکن این‌گونه افراد به همه‌چه، کاربردی نگاه ‌کنند و بر منبای کاربرد، وَ سودمندی مادی و ملموس آن، قضاوت ‌کنند. منظورم از چرخیدن دور فلسفه و ادبیات، به دست آوردن چیزی خاصی نیست، بلکه بیانِ نوعی تعلق و درگیریی است که به سطح گرفتاری و نگرانی وجودی و هستی‌شناسانه ما به متن فلسفی و ادبی ارتباط دارد!
     بنابراین در روزگار معاصر اگر سودمندی‌ای از متن فلسفی و ادبی برای فرد وجود دارد؛ این سودمندی، روان‌درمانی، آرامش‌بخش و مسکن است که جنبهِ تسلای خاطر و دلجویی از خویشتنِ فرد دارد. درست است که متن فلسفی و ادبی دانایی‌ در پی دارد اما این دانایی نوعی از جهان‌بینی هستی‌شناسانه است که چگونگی مناسبات انسان را با جهان، زبان و مفاهیم برقرار می‌کند؛ این دانایی، دانش تجربی و کاربردی نیست که از آن برای ساختن چیزی یا در موردی خاص استفاده کرد؛ زیرا دانایی به مثابه درکِ وجود و هستی همچون فهمِ خودآگاه است. دانایی ادبی بیشتر بعُد عاطفی و احساسی خواننده، شاعر و نویسنده را وسعت می‌بخشد، وَ نوعی از مناسبات عاطفی و احساسی بین انسان و جهان برقرار می‌کند، مایه تسلای خاطر، دلجویی و دلگرمی انسان می‌شود که فرد بنابه این دلگرمی می‌تواند در لحظه‌هایی، رنج جهان را به حاشیه براند.
     دانایی فلسفی در ضمنی‌که می‌تواند مسکن‌بخش باشد، خطرناک نیز است؛ هر کسی توانایی رو به‌رو شدن با دانایی فلسفی را ندارد، زیرا دانایی فلسفی جنبه روشنگرانه دارد که آشنایی جدی فرد با دانایی فلسفی موجب هویت‌زدایی فرد می‌شود؛ زیرا فرد پیش از دانایی فلسفی برایش هویت‌ میتافزیکی و اساطیری بافته شده که این هویت، او را ساده‌انگار و خرافه‌پسند بار آورده است. ساختار معرفتی هویت فرد از چند گزاره خیلی متناقض، غیر منطقی و کودکانه ساخته شده که شبیه ساختار انیمیشن‌های کارتون است. بنابراین دانایی فلسفی این ساختار ساده هویتی را بهم می‌زند؛ تا این ساختار ازهم نپاشد، فرد به صورت جدی نمی‌تواند وارد دانایی فلسفی شود. از دست دادن این هویت اساطیری-میتافزیکی، فرد را دچار خلائی هویتی هستی‌شناسانه می‌کند؛ زیرا هویت قبلی او دچار تعلیق می‌شود، از نظر هویتی، در بی‌موقعیتی و معلق‌بودگی قرار می‌گیرد که تحمل کردن چنین بی‌موقعیتی دشوار است. «خدا مرده است» نیچه می‌تواند به همین مورد اشاره داشته باشد که اعتبارهای معرفتی کهن و ماقبل تاریخی افراد بی‌اعتبار می‌شوند؛ نهلیسم دروازه هر کسی را می‌کوبد، بنابراین افراد باید آمادگی برای مرحله‌ای از نهلیسم  داشته باشند تا با گذر از این مرحله، خود را با اعبتارهای مدرن احیا کنند.
     دانایی فلسفی، فرد را دچار تحول می‌کند، فرد دارای ذهنیتی می‌شود که از نظر ساختاری نسبتا از گزاره‌های عقلی و فلسفی شکل گرفته است. مناسباتش با مفاهیم و مسایل قبلی تغییر می‌کند، سر از نو باید موقعیت هستی‌شناسه و جایگاه بشری‌اش را بازسازی و تعریف ‌کند. بعد از این‌که فرد وارد دانایی فلسفی شد، درگیری و خواست‌های هستی‌شناسانه‌اش از زندگی، عشق، جهان، مرگ، بیهودگی، پوچی و... فرق می‌کند؛ اینجا است که فلسفه‌ورزی و دانایی فلسفی برای فرد موجب دلجویی هستی‌شناسانه می‌شود.
     این‌که اشاره شد متن فلسفی و ادبی، درکل دانایی فلسفی و ادبی، به نوعی برگزاری دلجویی از خویشتن است، بی مناسبت نیست. سقرات فلسفه‌ورزی را آمادگی برای مرگ می‌دانست؛ اپیکور از فلسفه‌ورزی برای روان‌درمانی نگرانی‌های هستی‌شناسانه مرگ، استفاده می‌کرد؛ رواقیان نیز توجه شان در فلسفه‌ورزی معطوف به دلجویی از نگرانی مفهوم مرگ بود. در فلسفه معاصر نیز فلسفه گیرکه، هایدگر، ساتر، کامو و... با نگرانی مفهوم مرگ، مناسبات معناداری برقرار کرده و معنامندی متفاوتی از نگرانی هستی‌شناسانه مفهوم مرگ ارایه کرده است. درست است که انسان تنها درگیر مفهوم مرگ نیست، درگیر مفاهیم مانند عشق، زندگی، جاودانگی، بیهودگی، پوچی، تنهایی و... نیز است؛ اما به نوعی چگونگی فهم انسان از مرگ بر چگونگی فهمِ مفاهیم دیگر تاثیرگذار است. در ادبیات نیز نگرانی مفهوم مرگ و مفاهیم دیگر فلسفی، مطرح است اما با رویکرد احساسی و عاطفی. از ایلیاد و ادیسه، حماسه گیلگمیش، شاهنامه فردوسی و... صدایی که شنیده می‌شود نگرانی مرگ، جاودانگی، نام، عشق، زندگی و... است که متن ادبی به نوعی سوگ‌سرودی درباره این مفاهیم است، برای دلجویی از خویشتن میرایِ انسان.
     در نتیجه تحول مناسبات اجتماعی، علمی، فلسفی و فرهنگی برداشت افراد نسبت به این مفاهیم تغییر می‌کند؛ بنابراین دانایی فلسفی و ادبی نیز تحول می‌کند. در ادبیات فارسی اگر دقت کنیم از برداشت و نگرانی رودکی و فردوسی نسبت به مفاهیم عشق، زندگی، مرگ و... تا خیام و حافظ فرق می‌کند. موقعی‌که به ادبیات معاصر به هدایت، فروغ، شاملو، اخوان و... می‌رسیم متوجه می‌شویم چگونگی و سطح نگرانی‌ها بازهم تفاوت می‌کند؛ به‌گونه‌ای شاعران و نویسندگان از دلجویی و تسلای خاطرِ جمعی به تسلا و دلجویی فردی خویش می‌پردازند. بنابراین تا انسان درگیرِ مفاهیمِ مرگ، عشق، زندگی، نام، جاودانگی، بیهودگی، پوچی، احساس تنهایی، غربت و دلشوره‌گی است، تعلق و وابستگی به دانایی فلسفی و ادبی نیز دارد؛ برای این‌که با این تعلق از خویشتن و از خویشتن نسل‌های بشری دلجویی می‌کند!  

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

«نامش را خودت بگذار» دغدغه‌های برای همه‌چیز

درباره بعضی از متن‌ها نمی‌توان نوشت یا حداقل باید گفت نمی‌توان قضاوت کرد و برای قضاوت خویش دلیل تراشید وَ درباره قضاوت، توضیح داد؛ زیرا متن توطیه‌های لازم و فرافکنی‌های لازم را درباره خود، انجام داده است که قضاوت‌کردنِ مشخص درباره متن دچار چالش می‌شود.
     «نامش را خودت بگذار» نیز از جمله چنین متن‌های است. اگرچه تعدادی این متن را رمان گفته‌اند اما من بنابه پیش‌فرض‌های‌که دارم نمی‌توانم با صراحت به این متن رمان بگویم؛ بنابراین با نگاه عام نه خاص به «نامش را خودت بگذار» متن می‌گویم. شاید حق با من نباشد؛ زیرا با پیش‌فرض‌های به مفهوم رمان و داستان برخورد می‌کنم که ممکن این پیش‌فرض‌ها ساختارگرا است.
     این‌که در این یادداشت به «نامش...» متن گفته می‌شود به این معنا نیست که این متن، رمان یا داستان نیست، بلکه با مدارا می‌توان به آن شعر، داستان، خاطرات و حتا نظریه‌پردازی گفت؛ یعنی این متن می‌تواند همه‌چه باشد. پس با این توضیح از هر نامی‌که برای اشاره به این متن کار گرفتم، خرده نگیرید که چرا از این متن، گاهی به‌نام داستان، شعر، خاطره یا نظریه‌پردازی و... یاد می‌شود! تاکید باید کرد، این متن به‌نوعی از نظر ژانری از نامگذاری مشخص سرباز می‌زند، وَ منتقدی‌که بنابه پیش‌فرض‌های مشخص قصد دسته‌بندی آن را زیر عنوان ژانری مشخص بنام رمان، شعر، خاطره و... دارد، شاید چندان پیرنگ و معیاری برای این دسته‌بندی ژانری‌اش نداشته باشد. اگر به این متن داستان بگوییم باید کنار داستان «واره» را نیز گذاشت (داستان‌واره). همین‌طور اگر شعر، خاطره یا نظریه‌پردازی می‌گوییم، بازهم «واره»  را باید فراموش نکرد.
     داستان نامش را خودت بگذار با زبان نسبتا رها و خودبسنده و غیر ارجاعی که بیشتر شعرواره است آغاز می‌شود:
«باد بر پنجره می‌زد، پنجره می‌لرزید در برابر باد. پنجره، پنج جره، جره می‌رود در برابر باد.»
     زبان در چنین رویکردی بیشتر شعرواره است که نزدیک به طرح ادبی است؛ زیرا این آغاز چندان حادثه‌محور و روایی نیست بلکه بیشتر توصیفی است. نویسنده/راوی تا درگیری‌اش قصه یا روایت باشد، شاید بیشتر با زبان درگیر است که به‌نوعی با تکرار کلمه‌ها و با قصد جدانویسی غیر معمول یک کلمه (پنج جره، جره...) می‌خواهد با کلمه یا زبان بازی کند. درکل زبان در داستان می‌خواهد زبانی رقصان باشد که زبان این جنبه رقصنده‌گی‌اش را می‌خواهد با آهنگینی، توصیف و تکرار برجسته بسازد و خواننده را درگیر کند. در بخش‌های از متن این جنبه اتفاق می‌افتد اما در بخش‌های به ویژه در پایان داستان آنجا که روایت اساطیری گلگمیش وارد متن می‌شود، متن بیشتر جنبه مستقیم‌گویی و سرراست پیدا می‌کند.
روایت در داستان از سوم شخص به دوم شخص و از دوم شخص به سوم شخص عبور می‌کند. بیشتر زاویه دید دوم شخص در روایتِ داستان غالب است؛ آنهم زاویه دید دوم شخص که جنبه تک‌گویی بیرونی دارد. یعنی طوری به‌نظر می‌رسد که شخصیت داستان دارد با خودش سخن می‌گوید، ظاهرا مخاطبی در برابرش نیست.
     یوسف نویسنده/ راوی/ شخصیت، وَ رویا راوی/شخصیت در داستان است. یوسف که نویسنده است، حضور و دخالت خود را در داستان اعلام می‌کند و به عنوان راوی و شخصیت داستان ظاهر می‌شود. بعد رویا را به عنوان راوی و شخصیت اصلی وارد داستان می‌کند که رویا زنده‌گی عاشقانه‌اش را با یوسف روایت می‌کند. در ضمن از افرادی دیگر نیز نام می‌برد که یکی از این افراد شوهرش است اما با ظواهری، بابر و به‌خصوص با علی بنابه ناگزیری‌های ارتباط دارد.
     آنجا که نویسنده رویا را وارد داستان می‌کند؛ داستان بیشتر صورت و بیان نامه‌ای پیدا می‌کند. طوری‌که اشاره شد روایت داستان بیشتر تک‌گویی بیرونی و نامه‌ای است، بنابراین عمل و کنش در داستان خیلی کم است، داستان چندان جنبه نمایشی نه بلکه جنبه توصیفی دارد، حتا از شخصیت‌های که رویا نام می‌برد، این شخصیت‌ها چندان دیالوگ انجام نمی‌دهند فقط رویا آنها را جسته‌گریخته به یاد می‌آورد و از آنها می‌گوید.
     یوسف نویسنده داستان بارها از شیوه قاعده و قواعد داستان‌سازی در داستان می‌گوید؛ به این معنا که می‌خواهد بگوید دارم من داستان می‌نویسم که قصد ارایه حقیقتِ قصه‌ای را ندارم. به این گونه برخورد نویسنده در داستان، فراداستان می‌گویند که بیشتر نظریه‌پردازی درباره قاعده و قواعد داستان و افشاکردن جنبه‌های بلاغی داستان است. این رویکرد بیشتر در داستان‌نویسی پساساختارگرا و پست مدرن مطرح است که در این داستان نیز به چنین رویکردی توجه شده است.
     در داستان نویسنده خود را معرفی می‌کند. می‌گوید من یوسف نویسنده داستان استم، برای رویا می‌نویسم. بنابه این برخورد نویسنده با داستان می‌شود این گونه تاویل کرد که نویسنده، رویا را به عنوان شخصیت داستان خلق کرده است اما رویا عاشق او شده و دست به یخن‌اش انداخته است؛ این‌که حالا مرا خلق کردی، من دست از سرت برنمی‌دارم. می‌شود از چشم‌انداز روانکاوانه نیز از یوسف و رویا تاویل ارایه کرد، به‌نوعی یوسف و رویا را ظاهرا یک شخص دانست؛ فرق نمی‌کند بنام یوسف بشناسیم یا بنام رویا. اگر این شخص را بنام یوسف بشناسیم باید رویا را آنیمای یوسف بدانیم، وَ اگر بنام رویا بشناسیم باید یوسف را آنیموس رویا بدانیم. درهرصورت می‌توان از چشم‌اندازهای ممکن از مناسبات یوسف-رویا تاویل ارایه کرد.
     تا جایی‌که برای ارایه این داستان رویکرد تعیین کرد، می‌توان از دو رویکرد سخن گفت: کوشش‌شده داستان با رویکرد پساساختارگرا ارایه شود، وَ فضاسازی و مناسبات رویدادها سوریال باشد. با چنین رویکردِ داستان پردازی در حوزه ادبیات داستانی زبان فارسی رضا براهنی، شمیسا و... نیز داستان نوشته‌اند؛ اما این رویکرد در افغانستان چندان معمول نیست، اگرچه گرایش خسرو مانی در «ریسمان شنی» و کاوه جبران را در «لوهاران» با مدارا می‌توان نزدیک به همین رویکرد دانست اما نه با این صراحت که در رمان نامش را خودت بگذار، ساختار شکستانده می‌شود و نویسنده معمولا درباره تکنیک داستان صحبت می‌کند و با این صحبت می‌خواهد علیه داستان توطیه کند.
     پرسش و مساله اینجاست، رویکردهای را که نویسنده می‌خواهد در این متن-داستان پیاده کند، تا چه‌اندازه اتفاق می‌افتد؟ بنابراین جدا از چه‌گفتن، مهم اتفاق همین رویکردها است که نویسنده دغدغه‌های پیاده‌کردن این رویکردها را در داستان‌نویسی دارد! در داستان کوشش می‌شود با زبان بازی شود، تکنیک به چالش کشیده شود، فضاسازی‌‌های نسبتا سوریال تجربه شود. بازی با زبان صورت می‌گیرد اما این بازی‌ها زیاد به برداشت‌های دریدا از مناسبات بازیگوشانه دال‌ها نزدیک نمی‌شود. در بخش‌های از داستان که بازی با تکنیک پیش می‌آید و داستان می‌خواهد وارد فراداستان شود، زمینه‌سازی لازم برای این کار صورت نمی‌گیرد. با اشاره‌های ضمنی دچار این تردید می‌شویم که یوسف، رویا را وارد داستان کرده است اما این‌که با چه رویکرد و زمینه‌سازی رویا وارد داستان شود، چندان برای این ورود، زمینه‌سازی صورت نگرفته است. در صورتی‌که فضاسازی‌های لازم نسبت به بازی‌های زبانی به‌خصوص نسبت به تکنیک و صحنه‌سازی‌ها صورت می‌گرفت، آنگاه می‌توانست صحنه‌ها و فضاسازی‌های سوریال نیز در داستان به‌خوبی اتفاق بیافتد.
     فکر می‌کنم بنابه دغدغه‌های زیادی که نویسنده داشته است، می‌توان گفت همه‌چه عجولانه اتفاق افتاده است. داستان پُر از دغدغه است؛ زیرا نویسنده هرچه دغدغهِ هستی‌شناسانه‌ دارد می‌خواهد در داستان وارد کند؛ بنابراین ورود این‌همه دغدغه، داستان را اضافه‌بار از دغدغه می‌کند. نظریه-دغدغه‌های نسبت به دین، سیاست، خرافات، عشق، گرایش‌های جنسی، رابطه فیلم و رمان، فلسفه‌ورزی، خاطرات کودکی و میان‌سالی، تاریخ (از ریاست جمهوری داوود تا کرزی) و... در داستان مطرح است که پیهم وارد داستان می‌شوند و داستان را مضاعف از دغدغه می‌کنند.
     هرچه‌که داستان از میانه به سوی بخش‌های پایان می‌گذرد، روایت به مستقیم‌گویی نزدیک می‌شود. در «لوح چهارم» به‌نوعی اطلاعات-روایت اساطیری گیلگمیش وارد می‌شود که این اطلاعات وارد‌شده می‌توانست کم‌تر و ضمنی مطرح شود. در «پاسخ‌نامه» به‌صورت مستقیم به خاطره‌گویی پرداخته می‌شود که این خاطره‌گویی بیشتر جنبه اتوبیوگرافیک دارد: «برای من نوشتن از بازی با تصویر و کتاب‌های پدرم شکل می‌گیرد. ...» بهتر بود این خاطرات روایی و داستانی بیان می‌شد. در «کلمات و روایات» نیز بیان، مستقیم‌گویی است که نویسنده دارد درباره خود  معلومات می‌دهد.
     منظور از روایی و داستانی بیان‌شدن این خاطرات این است که این خاطرات و معلومات با صحنه‌سازی و در صحنه‌ها روایت می‌شد تا جنبه داستانی پیدا می‌کردند. اگرچه نویسنده برای قضاوت‌کردن و حکم‌کردن درباره «نامش را خودت بگذار» دست وپای ما را می‌بندد؛ زیرا حتمی نیست که ما به این متن با معیارهای مشخص داستان‌نویسی، شعر، خاطره‌نویسی، جستار، نظریه‌پردازی وارد شویم و متن را به یکی از این گونه‌ها تقلیل بدهیم. نخست نام این داستان سو تفاهم‌برانگیز و غلط‌انداز است؛ یعنی هر نامی می‌خواهی به این متن بگذار! در ضمن در پایان متن نیز نویسنده درباره زبان، متن، ساختار، نویسنده، مخاطب و خواننده نظریه‌پردازی کرده و درکل درباره چگونگی داستان پردازی و نوشتن «نامش را خودت بگذار» نوشته است که هر گونه قضاوت ژانری و... را نسبت به متن دچار چالش می‌کند.

     بنابراین می‌توان این متن را با مدارا به عنوان چالشی در برابر روایت، ساختار، داستان و حتا نوشتن دانست که می‌تواند خواننده را به‌سوی چشم‌اندازهای متفاوت نسبت به این مفاهیم بکشاند. ما در روزگار کثرتِ فهم از متن، داستان، روایت و شعر قرار داریم که تا حدی می‌توان این کثرتِ فهم را به ذوق، دریافت و گرایش روحی-روانی نسل‌ها و افراد به‌عنوان خواننده ربط داد؛ بنابراین بی‌داوری صریح، این یادداشت درباره «نامش را خودت بگذار» تکمیل نه بسته می‌شود!